Naši standardi kvalitete se primjenjuju na svaki pelet u svakoj vreći. Tokom  cijelog proizvodnog procesa mjere se parametri kao duljina, prašina, vlaga, čvrstoća.

Testiranje ulaznih materijala i gotovih proizvoda vrši se u našem internom centru za kontrolu kakvoće i to je uobičajeni dio proizvodnog procesa. Na tržište odlaze samo oni peleti, čija je kvaliteta zadovoljila stroge propise tokom cijelog proizvodnog procesa.

Razlog zbog čega ustrajemo na tolikim mjerenjima je kako bi dobili što kvalitetniji proizvod i zadovoljili stroge europske norme, te osigurali povjerenje kupca.

Niska razina vlažnosti povećava sagorijevanje, a time se smanjuju troškovi grijanja. Niska razina fine tvari povećava čvrstoću peleta i manju razinu prašine.

Odgovori