EXPORT – IMPORT  Dorotea

Export – import  Dorotea  osnovana je 2003 godine i bavi se trgovinom drva i drvnih prerađevina. Naša sestrinska firma posjeduje vlastiti proizvodni  pogon za obradu masivnog drveta i drvnih prerađevina u Bosni i Hercegovini koji na godišnjoj razini proizvodi  500 kamiona drva.

Drvo koje se obrađuje u našem pogonu je bukva.

Export – import Dorotea prodaje robu na paritetu franco utovar i franco istovar ovisno o želji kupca.

Odgovori