PROIZVODI

DRVO:

-drvo za ogrjev na paletama 1x1x1,8m

-cijepano –dimenzije cjepanice 25,33,50cm dužina ,10-15cm širina, 15-20cm širina (kamin) i 50-ka pizzeria

-vrsta drveta: bukva

PELET:

Zašto pelet?

Peleti su gorivo iz prešane biomase i obnovljivi su izvor energije koji smanjuje zagađenje. Dobivaju se sušenjem i prešanjem siječke, i imaju jako malu količinu vode (8% vode za razliku od 15% nađeno u drvu starom 18 mjeseci) što daje gorivo visoke kalorične vrijednosti (5.3 kW/h za razliku od 4.4 kW/sat običnog drva).Peleti sagorijevaju čišće i ostavljaju mali udio pepela, te ih je lakše skladištiti nego drvo, čime su prikladniji za vaše dnevne aktivnosti.

Stabilnost cijena

Cijena peleta je s obzirom na naftu i plin manja, te ne oscilira kao kod ostalih energenata. Cijena peleta ovisi o cijeni sirovine, a pošto drva prema ETAT-u ima dovoljno, cijena se ne bi trebala previše mijenjati. Drvo se nabavlja isključivo iz RH, pa je time geopolitičko neovisno za razliku od nafte i plina. Kroz godinu, cijena peleta je najniža tijekom ljeta, dok tijekom zime kada je najviša potražnja, cijena raste.

Proizvodi

Kućni pelet je namijenjen potrošnji u kućanstvu, veće je kvalitete od industrijskog jer ne sadržava koru drva koja je štetna za peć jer sadrži određeni % silicija koji je štetan za rešetku. Prilikom sagorijevanja ima mali postotak prašine i pepela. Pakira se u vreće od 15 kg, radi lakšeg prenošenja i punjenja peći.

Pakiranje Način pakiranja Kilograma
Paleta (115×115) 72 vreće po 15 kg cca. 1080 (+25 kg paleta)
BigBag rasuto stanje cca. 1000

Ovisno o jačini peći za pelete, po sezoni su približno potrebne jedna do tri palete od 72 vreće.

Peleti se moraju skladištiti na suhom.

Industrijski pelet je namijenjen za industrijske peći jer sadrži drvenu koru, što znači da ima veći postotak prašine prilikom sagorijevanja. Industrijski pelet je i većeg promjera, pa je time manje kvalitete, što ga čini jeftinijim od kućnog peleta. Industrijski pelet nije namijenjen za kućne peći jer može biti štetan, već je isključivo za industrijske peći.

Kvaliteta

Naši standardi kvalitete se primjenjuju na svaki pelet u svakoj vreći. Tokom  cijelog proizvodnog procesa mjere se parametri kao duljina, prašina, vlaga, čvrstoća.

Testiranje ulaznih materijala i gotovih proizvoda vrši se u našem internom centru za kontrolu kakvoće i to je uobičajeni dio proizvodnog procesa. Na tržište odlaze samo oni peleti, čija je kvaliteta zadovoljila stroge propise tokom cijelog proizvodnog procesa.

Razlog zbog čega ustrajemo na tolikim mjerenjima je kako bi dobili što kvalitetniji proizvod i zadovoljili stroge europske norme, te osigurali povjerenje kupca.

Niska razina vlažnosti povećava sagorijevanje, a time se smanjuju troškovi grijanja. Niska razina fine tvari povećava čvrstoću peleta i manju razinu prašine.

Norma ENplus jedina je priznata i kvalificirana službena norma u cijeloj EU. ENplus norma dokaz je i garancija kvalitete peleta, a grupirana je u klase A1, A2 i B.

DOROTEA  posjeduju ENplus normu najvišeg stupnja, A2 kvalitete.

Pelet prodajemo na stranom tržištu: Italija i njemačka

Ukupno na godišnjoj razini prodamo oko 1000 kamiona peleta i drveta.

Odgovori